หน้าหลัก

 
Information About:  

 

รายวิชา

การวิจัย

รู้จักหน่วยงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

Information For :
  บุคลากร
กิจกรรมชุมนุม
รางวัลและผลงาน
Quick Links :
E-library

การประกันคุณภาพ

E-learning
Featured Site:
สำนักงบประมาณ
กระทรวงศึกษาธิการ
 
 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแต่งคำประพันธ์
"เรียงร้อย...ถ้อยกาพย์"
เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ณ ห้องอโนมา โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ เขตประทุมวัน กรุงเทพฯ
ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร

...........................................................................................................นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันได้แก่

..................................................................................นางสาวนภา .......อรรฐาเมศร์...............์ ชั้น ม.๖/๑๖๑
..................................................................................นายดิษฐา ..........สุเทพประทานวงศ์.....ชั้น ม.๖/๑๖๒
..................................................................................นายชัยภัทร........ แก้วจรัส ................... ชั้น ม.๖/๑๘๔